Våra transporttjänster.

Vår specialité är norgetransporter. Norge utgör en stor utmaning för logistikoperatörer särskilt pga dess geografiska läge och det specifika klimatet. Verksamhet på dessa marknader kräver mycket kunskap och erfarenhet av transportlogistik i svår terräng. Fordon som beger sig i riktning mot norr måste ofta navigera i bergig terräng.

Geografiska förhållanden som råder i de bergiga områdena i Norge skiljer sig avsevärt från det som vi möter i andra länder. Förekomsten av tunnlar är inte vanligt, fordon med last som väger flera ton måste köras på bergstoppar, och sedan köras ner. Detta i kombination med nedisning av vägar, massiva snöstormar och brist på god sikt gör att endast de mest erfarna förarna skickas till Norge.

Våra transportledare har mångårig erfarenhet av norgetransporter och en av delägarna har själv under många år kört till svårtillgängliga områden i Norge och vi kan med stolthet säga att vi har spetskompetens som få andra inom branschen har.